7 augusti 2013

Boktips: Utsatt av Markus Lutteman

Detta är ju inte tänkt att vara en bokblogg, men nu har jag ju läst ytterligare en bok jag bara måste dela med mig av....

Bokus hade pocketrea med böcker för 25 kr/st. Hur skall en läslus kunna motstå???? Där fick jag med en bok jag annars hade missat och som jag är jätteglad att jag nu läst:

Utsatt: en berättelse om överlevnad, hopp och trettiofem år av längtan av Markus Lutteman. Boken handlar om Ester Janssons liv och följer henne från barnhemmet i Etiopien till livet i adoptivfamiljen, skoltidens mobbning, rasism och övergreppen hon utsätts för av familjens fosterbarn, hennes vuxenliv fram till 35-årsåldern- då hon äntligen får kontakt med sin biologiska mamma igen.

Detta kunde varit en ganska vanlig uppväxtskildring, men Markus Lutteman har gjort en ordentlig research genom läsning av mängder av rapporter, böcker, tidningsartiklar, adoptionshandlingar och Esters sjukjournaler. Han har också intervjuat adoptivföräldrarna, den biologiska mamman, personer inblandade i adoptionsprocessen, ett par av fosterbarnen, hennes läkare, en socialarbetare och andra runt omkring. Till varje kapitel finns en beskrivning av varifrån han fått uppgifterna, från vilken intervju, tidningsartikel, bok el dyl. Ett mycket ambitiöst projekt!

Boken följer många trådar:

Vi får följa det drygt 30-åriga kriget mellan Eritrea och Etiopien, arvet som européerna lämnade efter sig där, FN:s flathet och stormakternas inblandning i ett för dem strategiskt krig. Mycket intressant och ny kunskap för mig!

Här finns också en hel del om synen på adoptioner genom tiderna. Hur barn kan bli en handelsvara och hur tillgång och efterfrågan följer varandra. Intressant läsning!

Synen på fosterbarn och familjehem har också förändrats över tid och det känns skönt att 70-talets ideala familjehem inte längre är det optimala. Särskilt efter att ha läst den här boken!
Vi får också följa ett av familjens fosterbarn från födseln till nutid och även en del om de andra barn som placerades i den dysfunktionella miljön.

Esters nya familj var pingstvänner och därför får vi även veta en hel del om den rörelsen.

Trots att Ester verkligen försökte leva upp till föräldrarnas krav så dög hon aldrig och hon får hela livet höra att hon kräver så mycket uppmärksamhet. Trots många problem överlever hon och försöker göra det bästa av situationen.

Som vuxen har hon mycket kontakt med sjukvården, men får lite hjälp. Delvis för att hon inte vågar berätta vad hon varit med om och när hon sedan vågar börja ta emot annan hjälp än mediciner så blir hon kränkt på nytt.

Man skulle kunna tro att boken var både tung, tråkig och rörig, men så är det inte. Den är i högsta grad läsvärd och jag tror inte att någon kan läsa den utan att beröras djupt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar