26 april 2013

Socialbidrag istället för sjukförsäkring?

Under veckan har TT har berättat att många sjuka gått från sjukpenning till socialbidrag.

Nästan 10% av dem som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen år 2010 hade ett år senare socialbidrag. 41 000 personer utförsäkrades 2010, så det betyder att drygt 4 000 utförsäkrade varit tvungna att anpassa sina Enstaka Liv till socialbidragets hårda verklighet. Drabbade blev också alla deras barn, som förutom att ha en sjuk förälder även fått det tuffare ekonomiskt.

Det skulle vara intressant att få en siffra på hur många som tillkom till socialbidragsgruppen 2012, när de som utförsäkrades 2010 hade levt upp sina tillgångar och livs besparingar och därför inte längre kunde klara sig på egen hand och enda utvägen därför blivit att be om socialbidrag och leva på existensminimum.

Det skulle också vara intressant att veta hur många av de 41 000 som är Anhörigförsörjda, ett begrepp som inte ens fanns innan våra socialförsäkringar skulle bantas ner intill det absurda. Enligt SCB är ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen gifta, vilket skulle innebära att drygt 13 600 personer av de utförsäkrade skulle kunna tänkas vara försörjda av en äkta hälft. Sedan finns det ju naturligtvis de som inte har någon möjlighet att bidra till sin partners försörjning, genom tex egen sjukdom eller arbetslöshet, men å andra sidan kan nog tänka att en del av (främst) de yngre kan vara försörjda av sina föräldrar och andra varianter finns säkert också.

Det mest intressanta skulle ju naturligtvis vara att veta hur många av de 41 000 som idag verkligen klarar av att försörja sig själva, utan bidrag från anhöriga, socialtjänst eller andra. Det är ju den siffran som egentligen kan visa hur bra målet om arbetslinjens ökade sysselsättning och minskade utanförskap har uppnåtts!

Ytterligare en intressant fråga är hur många som tillkommer i den grupp som inte räknas in i de utförsäkrades skara, dvs alla de långvarigt sjuka som "friskskrevs" när den tillfälliga sjukersättningen togs bort. Hur många av dem klarar idag av att försörja sig själva?

Dessutom känns ju 2010 lite långt tillbaka i tiden, hur många har utförsäkrats och friskskrivits därefter?

Mest intressant av allt, skulle det ju vara att veta hur många tusen Enstaka människor som slängts ut ur sjukförsäkringen och nu inte har någon att kunna försörja sig på grund av sjukdom och ett sjukt system?

Men vem skulle vinna på att ta fram sådan statistik? Eller som Jan Björklund svarade på en fråga inför förra valet: Vi pratar ju bara om det som är positivt!


Ps. Jag vet att socialbidrag bytt namn till försörjningsstöd och jag tycker att det är jättebra att det finns som ett sista skyddsnät i samhället. Men jag tycker inte att det är ett bra alternativ för sjuka och arbetsoförmögna människor som betalt in till sjukförsäkringen under hela sitt yrkesverksamma liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar