19 juni 2011

Politikerna måste börja prata med varandra!

TCO:s ordförande, Eva Nordmark, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet, bland annat att: "Nu måste politikerna sluta tjafsa och i stället göra upp om sjukförsäkringen. Vi måste bort från ordningen där sjuka utan arbetsförmåga tvingas ut ur försäkringen och bollas hit och dit i försäkringssystemen ofta med allt lägre ersättning."

och att: "Det duger inte att säga att förslagen som nu ligger på bordet inte går att genomföra för att de kostar pengar. Det är självklart att en sjukförsäkring som ger fler sjuka rätt till ersättning kommer att kosta mer än det gör att kasta ut människor utan ekonomisk trygghet. Idag tvingas sjuka att söka försörjningsstöd eller ekonomisk hjälp från anhöriga eller kyrkan för att klara vardagen. Det är inte en värdig ordning för sjuka människor. Det är inte heller hållbar politik i längden att låta kommunernas försörjningsstöd ta hand om sjuka människors försörjning."

Dessutom är det väl så att sjukförsäkringen går med miljardvinst? Pengar som vi sjuka och de fortfarande friska betalt till en försäkring som ändrar reglerna allteftersom, oavsett om försäkringsskadan redan inträffat eller ej.

Men för att se det ologiska med nuvarande ordning måste man ju först inse att människor inte är av naturen lata och oföretagsamma. Man kan ju börja med att tänka på människorna i sin närhet, om de i allmänhet är lata och oföretagsamma? Sedan kan man ju undera på om det är troligt att just de personer man själv omger sig med är så annorlunda från resten av oss? Hade vi verkligen kunnat utveckla vår nuvarande civilisation om majoriteten av oss verkligen vore så slöa och slappa?

Men det är skickligt iscensatt: Först riktas debatten in på att friska människor utnyttjar sjukförsäkringen för att slippa jobba och dessutom att fusket är så utbrett att det är nästan osannolikt. Vilket det också var, upptäckte man när man väl började undersöka saken. På samma sätt visade det sig vara med de förment friska människor, som fortsatte vara utan arbetsförmåga även efter det att de utförsäkrats, omförsäkrats eller nollklassats.

Men det fiffiga med detta upplägg är att trots att det hela visade sig vara falsk propaganda, så hade majoriteten av befolkningen gått på den, utan att inse att de står i tur att drabbas eftersom de ju vet med sig själva att de varken är fuskare eller lata utnyttjare.

Problemet för politikerna är nu att gruppen som inser hur illa det är ställt hela tiden ökar, i takt med att männsikor själva eller deras anhöriga drabbas av de omänskliga reglerna när de som mest skulle behöva samhällets stöd!

Artikeln finns upplagd på Svenska Dagbladet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar