30 juli 2012

Den rättsosäkra sjukförsäkringen

Hittade ett debattinlägg i GP: Så får vi sjukförsäkringen att friskna till. Artikeln är skriven utifrån en rapport LO-TCO Rättsskydd presenterade den 4 juli och där de vill se en mer rättssäker modell för sjukförsäkringen:

Det är individer som blir sjuka. Det är den enskilde individens arbetsförmåga som måste prövas och den ska prövas mot arbeten som faktiskt finns och är möjliga att få och utföra. Allt annat är teoretiska modeller som inte fungerar, skriver Dan Holke, chefsjurist, och Claes Jansson, enhetschef, LO-TCO Rättsskydd.
För den oinvigde så verkar det väl så väldigt självklart att det inte ens borde behöva sägas!??

Men tyvärr är det väldigt långt ifrån verkligheten idag: Det kan ju finnas en och annan fuskare som skor sig på systemet och boten mot dessa parasiter blev att alla som inte är mer eller mindre dödssjuka valsar runt i ett oändligt system- om de alls får lov att vara med.

Därför går sjukförsäkringen för närvarande med 9 000 000 000 kr i vinst!!! Pengar som tagits från de sjuka, arbetsoförmögna enstaka individer som nu berövats sina utbetalningar ur den försäkring de betalade in till under sin tid som friska och arbetsföra. Som en försäkring inför eventuell sjukdom i framtiden!!!


I dag ökar sjuktalen igen. Sett över hela Sverige ökade antalet sjukfall med hela 14 procent under 2011. Nästan en halv miljon fler sjukdagar registrerades i februari i år. Den stora gruppen är så kallade återvändare. Det är personer som tidigare utförsäkrats som nu återvänder till försäkringen. Nära 70 procent av ökningen svarar denna grupp för.

Dessa människor har under en längre tid tvingats söka jobb de aldrig kan få. De har prövats mot arbeten som de är helt chanslösa att få. Många har tvingats till socialförvaltningen för sin försörjning. Till vilken nytta kan man fråga sig?
Svaret som ges, är oftast att det var så dåligt förr när människor helt lämnades åt sitt öde i åratal- men det gör ju inte detta vansinnet bättre, eller?

Kan man inte tänka sig ett mellanting, där människor får stöd att komma i arbete när det är dags för det! Beroende på sjukdom och förmåga och inte baserat på att en viss tid har gått???

Kanske skulle läkarna kunna få förtroendet att bedöma detta? Och i de fall där det verkar orimligt eller då man anser att läkaren är korrupt- hänvisa patienterna till en annan läkare för ytterligare en bedömning????


De medicinska kriterier som ställs upp för att klara ett arbete måste överensstämma med arbetsgivarnas krav och de arbeten som finns tillgängliga. Då är teoretiska modeller eller långa listor på arbeten som borde gå att utföra utan värde.


Det måste finnas ett individperspektiv i försäkringen. De medicinska förutsättningarna varierar, det fotfäste som individen har på arbetsmarknaden likaså. Det är den självklara utgångspunkten för oss.


Själva sjukförsäkringens idé är att ge kompensation för förlorad eller minskad försörjningsförmåga. Försäkringen ska också ge incitament och stöd för att återgå till arbetsmarknaden. Båda dessa grundläggande hörnpelare vacklar idag.

 ....

Med detta menar vi absolut inte att sjukpenning ska vara ett långvarigt försörjningsstöd. Men det måste ställas realistiska krav på den enskilde samtidigt som arbetsmarknadspolitiken svarar upp mot den verklighet som många i dag lever i.

.... 
Ofta är den behandlande läkarens medicinska underlag det enda som ligger till grund för Försäkringskassans bedömning. Läkarnas bedömning i ärendena bör därför väga tyngre. Rimliga krav måste ställas på hur utförligt läkarutlåtandet/intyget ska vara för att läkarens bedömning ska kunna godtas.

Också detta borde lämna större utrymme för att väga in individuella bedömningar rörande exempelvis olika rehabiliteringsinsatser samt sjukskrivningens längd.
Det vore önskvärt med en bred överenskommelse i riksdagen kring ett nytt sjukförsäkringssystem som är rättssäkert, överblickbart och förutsebart. Individens behov måste stå i centrum. Vår sjukförsäkring idag är en ganska sjuk försäkring. Det behövs politisk handlingskraft för att få sjukförsäkringen att friskna till.


Kunde inte ha sagt det bättre själv! ;)

Artikeln innehåller också en del konkreta åtgärder som jag inte tar upp här. Jag kan ju inte kopiera hela artikeln, så gå dit och läs själv om du är intresserad!

2 kommentarer:

  1. Mycket intressant. Bra kommentarer! Kämpa på!

    SvaraRadera
  2. Tack för de stöttande orden!

    SvaraRadera